Fyzioterapeutka / Fyzioterapeut
Physiotherapist

Miesto práce
Riyadh Saudská Arábia

Workplace
Riyadh, Saudi Arabia

Druh pracovného pomeru
plný úväzok

Type of employment
full time

Termín nástupu
ASAP

Start date
ASAP

Celková mzda (netto)
2400 Eur – 3500 Eur podľa pracovných skúseností

Salary offered (net)
net wage from 2400 Eur to 3500 Eur according to work experience

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Zamestnávateľ je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v Rijáde v Saudskej Arábii.
Fyzikálny terapeut III hodnotí fyzické, kognitívne, percepčné a funkčné schopnosti pacientov a poskytuje cielenú liečbu s cieľom uľahčiť rozvoj alebo udržanie schopnosti pohybu a vykonávania funkčných aktivít v každodennom živote. Fyzikálny terapeut vyšetrí každého jednotlivca, urobí hodnotenie a vypracuje s pacientom plán pomocou liečebných techník na podporu schopnosti pohybu, zníženie bolesti, obnovenie funkcie a prevenciu invalidity. Podieľa sa na interdisciplinárnom procese a starostlivosti zameranej na pacienta. Poskytuje edukáciu pacientovi a rodinám o rehabilitačnom procese a alternatívnych liečebných metódach. Zdôrazňuje bezpečnostné techniky a úsudok pre pacientov a rodiny a využíva bezpečnostné techniky v praxi.

Information about the position

Job description, responsibilities and duties

The physical therapist III evaluates patients’ physical, cognitive, perceptual and functional capacities and provides goal-directed treatment to facilitate the development or maintenance of the ability to move and perform functional activities in daily life. The physical therapist examines each individual, makes an assessment and develops a plan with the patient using treatment techniques to promote the ability to move, reduce pain, restore function, and prevent disability. Participates in the interdisciplinary process and patient centered care. Provides education to the patient, families and peers relating to the rehabilitation process and to alternative treatment methods. Emphasizes safety techniques and judgment to patients and families and utilizes safety techniques in practice.

Zamestnanecké výhody, benefity

  • Bezplatné vhodné a komfortné ubytovanie
  • Bezplatná doprava do a z práce
  • Bezplatná spiatočná letenka každý rok
  • Zdravotné poistenie
  • Platenú dovolenku 30 dní ročne

Employee benefits

  • Free Suitable and comfortable accommodation
  • Free transport to and from work
  • Free round air ticket every year
  • Health insurance
  • Paid annual leave of 30 days per year

Informácie o výberovom konaní
Pošlite svoj životopis v angličtine.

Information on the selection procedure
Please submit your CV in English.

Spoločnosť, pre ktorú je pozícia obsadzovaná
Zamestnávateľ je Rehabilitačná nemocnica v Rijáde v Saudskej Arábii.

Employer company
The employer is a Rehabilitation Hospital Located in Riyadh-Saudi Arabia.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa
Vzdelanie v odbore
Fyzioterapia
Jazykové znalosti
Anglický jazyk – Stredne pokročilý (B2)
Počet rokov praxe 5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Podmienka: nutná prax v odbore (min. 5 rokov) !
Samostatnosť, flexibilita, prijemné a proklientské vystupovanie .
Znalosť anglického jazyka.

Job Requirements

Position to meet candidates with education
postgraduate / higher vocational education (major – Physiotherapy)
University education: (major – Physiotherapy)
Bachelor’s degree
Master’s degree
Language skills
English – advanced / upper intermediate
Work experience
Condition: min. 5 years !

Personality requirements and skills

Condition: necessary professional experience (min. 5 years)!
Independence, flexibility, pleasant and pro-client behavior.
Knowledge of English language.

Inzerujúca spoločnosť / Advertising company:

Expert4Cast, s.r.o.
Medical Recruitment Agency
Horný Bar 278
930 33 Horný Bar
Web: https://www.expert4cast.com
E-mail: office@expert4cast.com

Životopis v anglickom jazyku zasielajte na uvedený e-mail alebo priamo tu cez button:
Send your CV in English language to the above e-mail or right here using the button:

Poslať životopis