Expert4Cast je personálna agentúra, zameraná na zdravotníckych odborníkov na pracovnom trhu EU – predovšetkým na Slovensku, v Českej republike, v Maďarsku a v Poľsku. Sprostredkúvame prácu pre lekárov, sestry a ďalších zdravotníckych pracovníkov zo spomenutých krajín, v zdravotníckych zariadeniach v krajinách Blízkeho východu.

Jedným zo základných cieľov našej služby je zosúladenie požiadaviek a cieľov uchádzača s potrebami zamestnávateľa pre dané pracovné miesto. Veľkú pozornosť venujeme aj celkovému obchodnému zameraniu a kultúre pracoviska zamestnávateľa, aby sme mohli správne “spárovať” vhodného uchádzača s vhodným pracovným miestom pre neho.