Náš tím zahŕňa pracovníkov so znalosťami a osobnými skúsenosťami s prácou v zdravotníckom odvetví na Blízkom východe. Dobre poznáme tento región, ako aj požiadavky tamojších zamestnávateľov na uchádzačov o prácu v ich zdravotníckych zariadeniach.

Našich uchádzačov prevádzame celým procesom sprostredkovania práce a vedieme ich na každom kroku potrebnom k úspešnému obsadeniu vybranej pozície – od prvého kontaktu až po príchod na pracovisko. Pomáhame uchádzačom s vybavením vízových formalít, koordinujeme so zamestnávateľom vybavenie leteniek a ďalších potrebných náležitostí.

Rešpektujeme profesionálnu hrdosť a osobnú dôstojnosť každého uchádzača a prísne dbáme na to, aby sme im poskytovali poctivé a realistické informácie a rady ohľadom potenciálneho umiestnenia, podľa nášho najlepšieho vedomia.